Fun in English, English in the fun to motto towarzyszące od początku naszym zajęciom.

Niesie ono za sobą najważniejsze dla nas przesłanie. Przyswajanie języka obcego odbywa się intuicyjnie i bezwiednie poprzez wspólną zabawę. Forma i program zajęć, opracowane i nadzorowane przez metodyków, są dostosowane do możliwości percepcji i postrzegania świata dzieci w różnych grupach wiekowych.

Elastycznie łączymy ze sobą różne metody nauczania, kładąc szczególny nacisk na opanowanie zdolności spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku.

Odpowiednio dobrane metody ograniczają proces zapominania poznanego dotąd materiału oraz umożliwiają łatwe przyswojenie nowego słownictwa i struktur językowych.

Podczas zajęć lektorzy zauważają, chwalą i nagradzają każdy wysiłek dziecka. Rozdawane są wesołe pieczątki, które stanowią zachętę do dalszej pracy i dają ogromną satysfakcję oraz zwiększają pewność siebie.

Motywująca jest również atmosfera na zajęciach, która stwarza pozytywne środowisko do nauki oraz odpowiednie tempo nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Nasze zajęcia pozwalają na bezstresowe przyswajanie języka obcego poprzez zabawę z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Dzieci mają prawo do milczenia i popełniania błędów, co eliminuje niepowodzenia.

Każde zajęcia LingProgress prowadzimy z myślą, że bezpieczeństwo i komfort dziecka są najważniejsze.