Edukacja językowa jest bardzo istotna w życiu przedszkolaka. Pozwala wykorzystać okres najlepszej chłonności umysłu dziecka oraz jego entuzjazmu wobec świata, by poprzez zabawę otworzyć je na język obcy. Dzieci zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie otaczającej je rzeczywistości, co w efekcie determinuje mierzalny postęp językowy.
Dotychczasowa współpraca z licznymi przedszkolami pozwoliła nam upewnić się, że formuła zajęć oraz autorski program nauczania LingProgress przynoszą wymierne efekty. Dynamiczny rozwój kompetencji językowych dzieci potwierdzają zarówno rodzice, jak i kadra placówek.

Oferujemy dwie sprawdzone formy współpracy w zakresie nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym.

Zajęcia Basic English Classes to połączenie zabawy, wykorzystującej atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz elementy multimedialne, z bezwiednym przyswajaniem języka obcego. Program nauczania opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest zintegrowany z jego wytycznymi. Wyróżniamy trzy przedszkolne grupy wiekowe: Happy Toddlers, Smart Junior Kids i Clever Senior Kids. Dla każdej grupy opracowany został indywidualny plan zajęć, wgląd do którego umożliwiamy rodzicom za pośrednictwem panelu Klienta. Udostępnione są również teksty piosenek i rymowanek, by dać rodzicom szansę wspólnej zabawy z dzieckiem, które ochoczo powtarza zasłyszany podczas zajęć materiał.

Projekt Just English polega na regularnym kontakcie przedszkolaków z nauczycielem posługującym się wyłącznie językiem obcym. Specyfiką zajęć jest wykorzystanie efektu immersji, czyli całkowitego zanurzenia w ten język. Zajęcia ukierunkowane są na kontakt z żywym językiem, spontaniczne wykorzystanie umiejętności językowych oraz na rozwijanie zdolności mówienia i rozumienia ze słuchu. Zajęcia Just English charakteryzują się wysoką skutecznością w doskonaleniu umiejętności lingwistycznych dzieci.

Nabyte z LingProgress wiedza i umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłości i są gwarancją solidnych podstaw do dalszego rozwoju językowego dziecka.

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego w celu uzyskania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć pokazowych na prośbę Klienta.